اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا

اگر در جایی زندگی می کنید که افراد برای یک جشن تولد ایکس باکس کادو می گیرند فکر نکنید اوضاع برای دیگران هم به همین شکل است.
وبسایت بدونیم – حسام حداد: در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲٫۲۲۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک های پلاستیکی است.
در پروژه ای جدید به نام Dollar Street که توسط بنیاد Gapminder انجام شده می توانید ببینید اسباب بازی ها و وسائل شخصی مورد علاقه کودکان در سراسر دنیا چه چیزهایی است. در تصاویری که خواهید دید شاهد عمق نا برابری در نقاط مختلف دنیا خواهید بود.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
 در یک خانواده هندی که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه 29 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل بروندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 29 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ذرت خشک است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده زیمباوه ای که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه 34 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی است که دست ساز.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل هائیتی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 39 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ تنیس است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل زیمباوه که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 41 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک ماشین اسباب بازی قدیمی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 45 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه یک کودک یک عروسک شکسته پلاستیکی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 54 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تایر است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد قزرگسال در ماه 65 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک چوب کریکت دست ساز است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 80 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل فیلیپین که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 98 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک شخصیت های انیمه است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده فلسطینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 112 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 123 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ فوتبال است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده نیجریه ای که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 124 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تیر های چوبی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 145 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی پلاستیکی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 163 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک بچه گربه است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده فیلیپینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 170 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 176 دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 218 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک اسکوتر است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 245 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک کامیون است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 249 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک گربه است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل رواندا که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 251 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تکه چوب است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 254 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپ فوتبال است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 2265 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک کامیون کوچک است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل کامبوج که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 463 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک سگی کوچک است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اوکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 476 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک گوشی همراه است.
 اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل لتونی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 480 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 583 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ( سن مادر بزرگ منه! ) تبلت است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 694 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک لگو است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده مکزیکی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 1.093 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک گیتار برقی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 2.223 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک های پلاستیکی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده چینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 2.235 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک مدل تانک اسباب بازی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده کنیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 3.268 دلار در ماه است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تبلت است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اهل نپال که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 3.829 دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده آمریکایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 4.650 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست بیسبال است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 4.883 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست لگو است.
اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا
در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه 7.433 دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک اسب است.

دیدگاه‌ها (0)